Lượt xem: 81
Huyện Long Phú thực hiện mục tiêu bình đẳng giới qua công tác bầu cử
      Nâng cao tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp không chỉ thực hiện mục tiêu bình đẳng giới trong công tác bầu cử, mà còn phát huy vai trò đóng góp của phụ nữ trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, việc đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ luôn được các cấp ủy, chính quyền, các hội, đoàn thể từ huyện tới các xã, thị trấn đặc biệt quan tâm.

      Nhằm góp phần đảm bảo đúng cơ cấu, tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt ít nhất 35% tổng số người ứng cử, phấn đấu tỷ lệ nữ trúng cử khoảng 30% tổng số đại biểu HĐND, Huyện ủy Long Phú chỉ đạo cấp ủy Đảng, Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử, UBND các cấp cùng các cơ quan chuyên môn thực hiện nghiêm túc công tác bầu cử trên địa bàn. Tại xã Hậu Thạnh, huyện Long Phú, việc đảm bảo cơ cấu, số lượng, chất lượng người ứng cử, trong đó tỷ lệ nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp luôn được xã quan tâm thực hiện bằng nhiều giải pháp cụ thể, thiết thực. Đồng chí Trần Thị Loan, Phó Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử xã Hậu Thạnh cho biết: Với số cử tri là 4.154 người, xã Hậu Thạnh có 40 ứng cử viên được giới thiệu ra ứng cử HĐND xã và được bầu chọn 25 đại biểu HĐND xã, trong đó, có 18 đại biểu nữ. Sau các lần hiệp thương, số lượng nữ tham gia ứng cử là 18/40 ứng cử viên đại biểu HĐND xã, đạt 45%. Việc lựa chọn người ứng cử được thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc thông qua công tác hiệp thương giới thiệu. Các ứng cử viên, trong đó có các nữ ứng cử viên đều có tín nhiệm rất cao nơi cư trú. Bởi vậy, công tác bầu cử của xã tính đến thời điểm này rất thuận lợi, tư tưởng Nhân dân tin tưởng, đồng thuận, an ninh trật tự đảm bảo; không có tình trạng khiếu nại, khiếu kiện, đơn thư phức tạp xảy ra. …
      Nghiêm túc thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Bầu cử tỉnh, Ủy ban Bầu cử huyện Long Phú đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, chỉ đạo thực hiện tốt công tác bầu cử ở các địa phương, chú trọng đảm bảo cơ cấu, số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đến nay, huyện Long Phú có 48 người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, trong đó cơ cấu đại biểu nữ là 21/48 người, chiếm 43,75%. Để đảm bảo chất lượng ứng cử viên nói chung và nữ ứng cử đại biểu HĐND nói riêng, huyện Long Phú quan tâm tới công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ nữ; bố trí, sử dụng cán bộ nữ phù hợp, bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, phẩm chất, đạo đức, nhằm phát huy vai trò của cán bộ nữ trong nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Với vai trò đại diện cho hội viên phụ nữ các cấp, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Phú có nhiều hoạt động tích cực trong việc tham mưu, giới thiệu, tạo nguồn cán bộ nữ; phối hợp với các cơ quan, tổ chức, địa phương giới thiệu hội viên đủ năng lực, tiêu chuẩn tham gia ứng cử đại biểu HĐND các cấp. Đặc biệt, với vai trò thành viên của Ủy ban bầu cử huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện tham gia giám sát bằng nhiều hình thức như: Tham gia đoàn giám sát thực hiện giám sát bầu cử tại các xã, thị trấn; giám sát chuyên đề, phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp để nghe phản ánh của Hội phụ nữ cơ sở về việc thực hiện chủ trương, pháp luật về bầu cử. Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp còn tham dự vào các ban, tiểu ban bầu cử ở địa phương; phối hợp với Ủy ban Bầu cử các cấp dự kiến cơ cấu, thành phần, số lượng ứng cử viên nữ để hiệp thương, đảm bảo đúng quy định về cơ cấu, số lượng theo Luật Bầu cử. Để đồng hành cùng các ứng cử viên nữ trong công tác bầu cử, Hội Liên hiêp Phụ nữ huyện Long Phú tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho nữ ứng cử viên đại biểu HĐND, hỗ trợ nữ ứng cử viên trong quá trình vận động bầu cử, nhất là những ứng cử viên tham gia ứng cử lần đầu.

 Chú thích ảnh: Quang cảnh nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội và nữ ứng cử viên HĐND tỉnh Sóc Trăng tiếp xúc cử tri tại xã Châu Khánh, LP.
     

      Bà Lâm Thị Xuyên, sinh năm 1977, hiện đang công tác tại Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Phú, phụ trách ở các lĩnh vực: Nghiên cứu tổng hợp văn phòng, phòng, chống buôn bán phụ nữ và trẻ em, phòng, chống bạo lực gia đình, nắm tình hình tư tưởng dư luận xã hội; công tác vận động phụ nữ dân tộc – tôn giáo, là nữ ứng cử viên tham gia ứng cử lần đầu, ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026, đơn vị số 5, xã Tân Thạnh và Châu Khánh nói: “Với tư cách là ứng cử viên đại biểu HĐND huyện, tôi sẽ thu xếp công việc cơ quan, công việc gia đình để làm tròn trách nhiệm của người đại biểu dân cử, giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để phản ánh tại kỳ họp HĐND huyện. Được giới thiệu ra ứng cử HĐND huyện Long Phú nhiệm kỳ này, đó là một vinh dự và cũng là nghĩa vụ, trách nhiệm của bản thân tôi, do đó, tôi sẽ cố gắng hết sức, hết lòng phục vụ Nhân dân, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”. 
     Trong công tác tuyên truyền, thực hiện hướng dẫn của cấp trên, Hội LHPN huyện Long Phú đã chỉ đạo, hướng dẫn Hội LHPN cơ sở chú trọng tuyên truyền về vai trò, vị trí, những đóng góp tích cực của các nữ đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp; tuyên truyền, vận động hội viên thực hiện quyền, nghĩa vụ công dân trong việc nghiên cứu, tìm hiểu, lựa chọn bầu những ứng cử viên đủ tiêu chuẩn, năng lực, có tâm, xứng đáng làm đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp. Với sự chỉ đạo tích cực của Ban chỉ đạo, Ủy ban Bầu cử huyện, sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, các ngành, địa phương, cơ cấu, thành phần, số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp đảm bảo đúng quy định. Được biết, sau những lần hiệp thương, tổng số nữ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đơn vị bầu cử số 1 thuộc huyện Long Phú là 2/5 ứng cử viên, chiếm tỷ lệ 40%. Số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị bầu cử số 7 thuộc huyện Long Phú là 4/8, chiếm tỷ lệ 50%. Số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND huyện Long Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026 là 21/48, chiếm tỷ lệ 43,75%. Số lượng nữ tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, thị trấn là 183/469, chiếm tỷ lệ 39,01%. Theo đánh giá của Ủy ban Bầu cử huyện, 100% nữ ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đảm bảo đúng tiêu chuẩn theo quy định của Luật Bầu cử; các nữ ứng cử viên đều đảm bảo về trình độ chuyên môn và được tín nhiệm của 100% cử tri.
      Có thể nhận thấy, việc đảm bảo cơ cấu, tỷ lệ nữ ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp thể hiện sự nghiêm túc, trách nhiệm trong việc triển khai công tác bầu cử ở các địa phương đơn vị; đồng thời thể hiện quyết tâm cao của huyện trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ nữ nhằm phát huy vai trò, trí tuệ của cán bộ nữ trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện.
  

                                                                        Bài và ảnh: Sóc Ca.

 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 581
 • Trong tuần: 7 906
 • Tất cả: 456485
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.