Lượt xem: 70
Long Phú sau một năm thực hiện Nghị quyết 07-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chuyển đổi số.
       Thực hiện Nghị quyết số 07 – NQ/TU ngày 27/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về chuyển đổi số tỉnh Sóc Trăng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Huyện ủy Long Phú, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về sự cần thiết và tính cấp thiết của chuyển đổi số trên địa bàn huyện.

      Qua một năm, huyện tổ chức tuyên truyền được 210 cuộc, ước khoảng 25.200 lượt người dự; tuyên truyền 06 panô, 15 băng rôn, 10 lượt xe phóng thanh tuyên truyền lưu động; Đài truyền thanh huyện xây dựng một chuyên mục, phát sóng vào ngày thứ sáu hàng tuần, với thời lượng từ 07 đến 10 phút/lần (tính đến nay đã phát sóng trên 520 phút), lồng ghép tuyên truyền trong các buổi hội nghị, sinh hoạt chi bộ, các đơn vị đoàn thể triển khai trong các cuộc sinh hoạt từ huyện đến các xã, thị trấn. … Qua một năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 07 – NQ/TU về chuyển đổi số đã làm thay đổi căn bản và tích cực cách thức chỉ đạo, điều hành và vận hành của hệ thống chính trị, trong đó, việc điều hành, chỉ đạo được thay thế từ hình thức văn bản giấy sang văn bản điện tử; nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức về chuyển đổi số có chuyển biến tích cực, trách nhiệm của từng cấp, từng ngành, từng cán bộ, công chức, viên chức trong tham gia và thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn huyện được nâng lên, việc khai thác áp dụng các ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động công vụ có chuyển biến tích cực.
Ông Huỳnh Quốc Lâm, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện Long Phú, cho biết: “Huyện ủy chỉ đạo UBND huyện phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ngành chuyên môn, các đơn vị có liên quan tập trung triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được nêu trong Nghị quyết của Tỉnh ủy và Chương trình số 12 –CTr/HU, triển khai các giải pháp thực hiện; rà soát, quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực cũng như kinh phí để đáp ứng nhu cầu phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn huyện, tiến tới phát triển môi trường số an toàn, rộng khắp để hình thành Công dân số, Xã hội số … Qua đó, định kỳ tổ chức các cuộc kiểm tra, giám sát các cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình triển khai thực hiện, để kịp thời uốn nắng hoặc có giải pháp điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết và định kỳ hàng quý, năm tổng hợp báo cáo kết quả triển khai thực hiện”.

 

  Chú thích ảnh: Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng ứng dụng chuyển đổi số qua điện thoại thông minh.

        Huyện Long Phú hiện có 11/11 xã, thị trấn đã ban hành quyết định thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số, thành lập Tổ giúp việc Ban chỉ đạo, ban hành quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo và Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số năm 2022. Ngoài ra, UBND huyện còn chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập 61 Tổ công nghệ số cộng đồng của các ấp và Nhóm Zalo (huyện, xã, ấp) chỉ đạo điều hành, trao đổi thông tin từ huyện đến các ấp của các xã, thị trấn. Trong nội dung thực hiện Nghị quyết số 07 –NQ/TU và Chương trình số 12-CTr/HU của Huyện ủy, ông Huỳnh Quốc Lâm thông tin thêm: “Đối với mục tiêu tổng quát đến năm 2025 huyện Long Phú phấn đấu triển khai áp dụng công nghệ số, dữ liệu số để điều chỉnh phương thức hoạt động, đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động lãnh đạo, quản trị, điều hành của hệ thống chính trị trên địa bàn huyện, phát triển công nghệ số, tạo nền tảng thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực mới, phát triển môi trường số an toàn để hình thành Công dân số, Xã hội số”. Theo đó, huyện Long Phú thực hiện 06 mục tiêu cơ bản: Về xử lý hồ sơ, công việc trên môi trường mạng, mục tiêu đến năm 2025 đạt 80% và 60% đối với cấp huyện, cấp xã. Hiện nay, huyện Long Phú có 60% hồ sơ công việc tại cấp huyện, cấp xã được xử lý trên môi trường mạng; tỷ lệ văn bản trao đổi với các cơ quan hành chính Nhà nước dưới dạng điện tử có sử dụng chữ ký số đạt tương đương 88%, 73% đối với cấp huyện, cấp xã. Tính đến nay, các báo cáo định kỳ được tỉnh triển khai đều được đơn vị cập nhật, báo cáo trên hệ thống thông tin báo cáo tỉnh Sóc Trăng và hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, cụ thể: Báo cáo cải cách hành chính được cập nhật từ quí III năm 2021; báo cáo công tác kiểm soát thủ tục hành chính được cập nhật từ năm 2021. 100% cơ sở dữ liệu dùng chung được kết nối, chia sẻ trên toàn tỉnh. Về mục tiêu hoạt động kiểm tra thông qua môi trường số, mục tiêu đến năm 2025 đạt 50%, hiện nay có 15% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý Nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số. Phấn đấu đến năm 2025, kinh tế số chiếm 15% GRDP; tỷ trọng kinh tế trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 7,5%. Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 5%. Hạ tầng cáp quang đến hộ gia đình đạt 100%; dịch vụ mạng di động 4G, 5G được cung cấp chiếm 100% trên toàn huyện; dân số có tài khoảng thanh toán điện tử chiếm tối thiểu đạt 10%, hiện Long Phú đang triển khai thực hiện. Thời gian tới, huyện Long Phú, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số theo phương châm: “Nhận thức” là yếu tố quyết định; “Người dân và doanh nghiệp” là trung tâm; “Thể chế và công nghệ” là động lực; “Nền tảng số” là đột phá; “An toàn thông tin” là then chốt; “Chính quyền” là tiên phong … nhất là hoàn thiện cơ chế, chính sách gắn với phát triển nguồn nhân lực. Phát triển hạ tầng, nền tảng số và phát triển dữ liệu số; đảm bảo an toàn an ninh mạng. Tính đến nay, huyện đã cung cấp 154 thủ tục hành chính mức độ 4, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 61%. Cấp xã đã cung cấp 77 thủ tục hành chính mức độ 4, tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến đạt 73%.

         Qua một năm thực hiện Nghị quyết 07 –NQ/TU của Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền trên toàn địa bàn huyện Long Phú đã thực hiện tốt công tác quán triệt, triển khai Nghị quyết, qua đó, nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và Nhân dân về chuyển đổi số có chuyển biến tích cực; công tác thông tin tuyên truyền về chuyển đổi số đạt kết quả tích cực, dần đi vào chiều sâu, tạo sự đồng thuận trong Đảng bộ và Nhân dân. Có thể nói, các cấp ủy đảng đã có sự chủ động trong công tác phối hợp, chỉ đạo, điều hành, định hướng trong chuyển đổi số, tập trung lãnh đạo, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết đề ra.

      
                                                                           Bài và ảnh: Sóc Ca.

TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 19
 • Hôm nay: 362
 • Trong tuần: 5 250
 • Tất cả: 1269192
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.