Lượt xem: 14

Long Phú qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị

Save
         Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Long Phú đã đạt những kết quả khá toàn diện trên các mặt. Từ đó, góp phần xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, củng cố và nâng cao sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên.

        Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05 –CT/TW, Huyện ủy Long Phú đã tổ chức triển khai, quán triệt cho cán bộ chủ chốt. Đồng thời chỉ đạo cho các cấp ủy đảng xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ chủ yếu của Chỉ thị số 05 – CT/TW. Kết quả việc tổ chức học tập, quán triệt, trong 05 năm qua, đã tổ chức Hội nghị trực tuyến được 60 cuộc với 8.156 người dự. Hội nghị trực tiếp được 205 cuộc với 4.748 người dự, ban hành 63 kế hoạch và 07 văn bản khác. Có hơn 120 cán bộ chủ chốt tham dự, 41/41 chi bộ, đảng bộ hoàn thành việc triển khai, học tập. Hằng năm đã có 94,17% đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuối năm đạt 97,27%. Có trên 85% đoàn viên, hội viên tham dự, hơn 65% đại diện hộ gia đình cùng tham dự.
      Kết quả thực hiện phương châm “Trên trước, dưới sau”, “Trong trước, ngoài sau”, “Học đi đôi với làm theo”; một số nội dung đột phá trong học tập và làm theo; công tác tuyên truyền và việc xây dựng, nhân rộng biểu dương, khen thưởng các điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW được các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện đạt hiệu quả. Nhiều địa phương, cơ quan, đơn vị lồng ghép nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với thực hiện nhiệm vụ công tác thường xuyên của mình. Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Nguyễn Hồng Phượng cho biết, đến nay, tất cả cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện đã xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Điển hình, Đảng ủy Công an huyện thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn vì Nhân dân phục vụ”, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị “Tự soi, tự sửa” theo 27 biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống, “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa”. Ngành Giáo dục hướng dẫn việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW gắn với việc thực hiện “Hai không”, “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”, Phong trào “Đổi mới sáng tạo trong dạy và học”. Chi cục Thuế đề ra nội dung “Minh bạch, liêm chính, thực hiện tốt thủ tục hành chính trong ngành thuế”…

 Chú thích ảnh: Huyện ủy Long Phú tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo Bác.    

      Trong bản tin sinh hoạt nội bộ của các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đều đăng tải nội dung những mẩu chuyện về tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh, gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo gương Bác … Huyện ủy chỉ đạo các cấp ủy đảng quan tâm công tác tự phê bình, phê bình, uốn nắn những nhận thức lệch lạc, học không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực, thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân, kịp thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm, phát sinh trong xã hội; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Vương Tấn Vũ đánh giá: Qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW, đa số cán bộ, đảng viên thể hiện rõ hơn ý thức tự giác, giữ gìn, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nổi bật, việc tu dưỡng, rèn luyện theo đức tính cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư của Bác đã tác động tích cực đến việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị ở các ngành, địa phương.
     Tất cả cán bộ, đảng viên đều xây dựng chương trình hành động cá nhân, cam kết cá nhân làm cơ sở để đánh giá cán bộ, đảng viên trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Nhiều phong trào thi đua yêu nước của các địa phương, cơ quan, đơn vị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã góp phần trực tiếp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội của huyện. Phó Bí thư Thường trực cho rằng, trước yêu cầu nhiệm vụ mới, công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, là vấn đề mang tính sống còn của Đảng. Do đó, các cấp ủy, cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp quan tâm lãnh đạo thực hiện nhất quán quan điểm việc thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW và chuyên đề hàng năm; xem đây là công việc thường xuyên, liên tục và trọng tâm là chuyển từ “học tập” sang “làm theo” Bác gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Mỗi cá nhân cam kết thực hiện các Nghị quyết, quy định của Đảng. Đặc biệt, người đứng đầu các cấp ủy, cơ quan, đơn vị phải thật sự nêu gương trong học tập, rèn luyện phương pháp, tác phong làm việc, ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ Nhân dân. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Long Phú nêu: “Việc nêu gương của người lãnh đạo có tác động rất lớn đến cấp dưới và Nhân dân. Kết quả học tập và làm theo là một trong những tiêu chí quan trọng trong đánh giá cán bộ, đảng viên”. Đối với các chi bộ, đảng bộ cần đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành nội dung thường xuyên trong sinh hoạt định kỳ; liên hệ làm theo một cách thiết thực, hiệu quả, làm cho việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành nền nếp. Từ đó, góp phần nâng cao chất lượng chi bộ gắn với thực hiện kế hoạch khắc phục những hạn chế sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Ngoài ra, việc tiếp tục tuyên truyền, cổ vũ các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục để đẩy mạnh tuyên truyền học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, địa phương trên Cổng thông tin của huyện, bản tin sinh hoạt nội bộ và hệ thống truyền thanh huyện. Coi trọng công tác giáo dục đạo đức, lối sống theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ.
       Kết quả, qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 05 – CT/TW của Bộ Chính trị, huyện Long Phú có 01 cá nhân được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen, 01 cá nhân và 01 tập thể được Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng bằng khen; 03 cá nhân và 02 tập thể được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng giấy khen; có 82 cá nhân và 60 tập thể được Chủ tịch UBND huyện Long Phú tặng giấy khen, trong đó có 25 cá nhân và 15 tập thể được khen thưởng qua 05 năm thực hiện Chỉ thị số 03 – CT/TW của Bộ Chính trị. Đặc biệt là có 97 cá nhân và 22 tập thể ở cấp xã, thị trấn được khen thưởng, 14 cá nhân và 03 tập thể được biểu dương ở cấp cơ sở.

   

                                                                                  Bài và ảnh: Sóc Ca.

 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 151
 • Trong tuần: 2 419
 • Tất cả: 410300
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.