Lượt xem: 67
Nhiều mô hình “Dân vận khéo” trong xây dựng đời sống văn hóa ở Long Phú
     Có thể nói, mỗi một mô hình “Dân vận khéo” là nguồn lực hỗ trợ những hoàn cảnh gia đình khó khăn vươn lên thoát nghèo bền vững, ổn định trật tự xã hội, xây dựng hiệu quả đời sống văn hóa trong cộng đồng dân cư.   

     Quán triệt Chương trình hành động của Huyện ủy Long Phú, thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, phong trào “Toàn dân toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Long Phú đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, hoàn thành khá tốt “mục tiêu kép”, vừa triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, không để lây lan ra cộng đồng, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

  Chú thích ảnh: Long Phú nhân rộng mô hình “địa bàn xã không có tội phạm ma túy”.

     Từ đầu năm đến nay, Mặt trận Tổ quốc tiếp tục ký kết Chương trình phối hợp với UBND huyện và các tổ chức thành viên triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phân công trách nhiệm thực hiện công tác giảm nghèo bền vững với phương châm “Không để hộ nghèo, hộ chính sách khó khăn nào mà không có tổ chức thành viên hỗ trợ” qua đó, duy trì và nhân rộng các mô hình hiệu quả như: “Đoạn đường có đèn chiếu sáng”, với 4.568 trụ và bóng đèn, có chiều dài hơn 160km, trị giá gần 04 tỷ đồng; nhân rộng các mô hình hố rác gia đình, bảo vệ môi trường; xây dựng mới mô hình “Tổ nhân dân đoàn kết tự quản” tại các khu dân cư; thực hiện mô hình hỗ trợ 29 con bò giống cho đồng bào nghèo thuộc xã Long Phú và 05 con bò giống hỗ trợ cho hộ nghèo xã Long Đức. Triển khai kế hoạch phối hợp xây dựng nhà đại đoàn kết và thực hiện các quy trình an sinh xã hội trên địa bàn huyện. Các xã, thị trấn triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát động đăng ký hộ gia đình văn hóa năm 2021, với 25.902 hộ đăng ký, chiếm 97,6%, tích cực vận động các đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân chỉnh trang nhà cửa và thực hiện các công trình dân sinh tại các xã, thị trấn. Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo”, huyện đã hỗ trợ xây dựng 12 căn nhà đại đoàn kết, trị giá 350 triệu đồng; tặng 320 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, trị giá 160 triệu đồng; hỗ trợ trị bệnh cho 10 người, với số tiền 20 triệu đồng; hỗ trợ 04 triệu đồng cho 02 hộ bị cháy nhà; Quỹ vì người nghèo còn lại trên 760 triệu đồng, huyện tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ nghèo. Phối hợp và duy trì mô hình “Cơ sở tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường” tại Nhà thờ thị trấn Đại Ngãi và xây dựng mô hình mới “Xóm đạo tự quản về an ninh trật tự” trong Họ đạo Cao Đài thị trấn Đại Ngãi. Duy trì mô hình câu lạc bộ “ Thân nhân kiều bào” đóng góp xây dựng được 04 căn nhà đại đoàn kết, mỗi căn trị giá 35 triệu đồng, hàng tháng câu lạc bộ còn hỗ trợ cho 50 hộ nghèo, mỗi tháng 10kg gạo. Câu lạc bộ còn tổ chức nấu ăn hàng tháng 02 lần, với 200 phần cơm chay phát cho người nghèo trong huyện, trị giá 200 triệu đồng; mô hình bảo trợ người già neo đơn, thị trấn Long Phú đã hỗ trợ gạo định kỳ cho 17 người già neo đơn, tàn tật, mỗi người 10kg gạo/tháng, với số tiền trên 02 triệu đồng. Câu lạc bộ thân nhân kiều bào còn hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do đại dịch Covid – 19, với số tiền trên 300 triệu đồng. Các cơ quan đoàn thể, các tổ chức chính trị - xã hội vận động xã hội hóa và tiếp nhận lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm và phần ăn cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát dịch bệnh với số tiền trên 510 triệu đồng, vận động hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid – 19 với số tiền hơn 3,9 tỷ đồng. Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” do đoàn viên, công nhân viên lao động, được các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ủng hộ đóng góp 135 triệu đồng, hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn” cho 04 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền hơn 160 triệu đồng, lực lượng đoàn viên công đoàn cơ sở còn đóng góp hỗ trợ Quỹ phòng, chống dịch Covid – 19 được 204 triệu đồng, Quỹ vì người nghèo được gần 300 triệu đồng; đóng góp hỗ trợ đồng bào miền Trung lũ lụt trên 375 triệu đồng. Nhằm giúp phụ nữ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế, nhân rộng mô hình giảm nghèo, hỗ trợ vốn kinh doanh … Hội Phụ nữ huyện đã giúp đỡ các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, xây dựng và bàn giao 20 căn mái ấm tình thương cho hội viên phụ nữ nghèo bức xúc về nhà ở, với tổng số tiền 976 triệu đồng. Giúp đỡ cho hơn 1.000 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, trong đó có 854 hộ thoát nghèo là hội viên phụ nữ; 533 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Các cấp Hội còn quản lý 69 tổ tiết kiệm và vay vốn, với tổng dư nợ trên 71 tỷ đồng, có 3.704 hộ phụ nữ vay vốn; duy trì 554 tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm, với 4.481 thành viên tham gia; 282 nhóm phụ nữ hùn vốn – tương trợ với 3.529 thành viên tham gia, qua đó đã giúp cho 3.566 chị phát triển kinh tế gia đình, với số tiền là 02 tỷ 185 triệu đồng.

     Phong trào “Toàn dân đảm bảo trật tự an toàn giao thông” được duy trì với 11 mô hình điểm khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông, củng cố nâng chất 381 tổ an ninh nhân dân, với 760 thành viên; củng cố và nhân rộng các mô hình đảm bảo an ninh trật tự hoạt động có hiệu quả như: Mô hình “Tiếng kẻng an ninh”, “Ánh sáng an ninh”, “camera an ninh”, “Xóm đạo tự quản”, mô hình “Địa bàn xã không có tội phạm ma túy” … đã phát huy hiệu quả tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, qua đó, được nhân dân đồng tình ủng hộ. Phong trào “Người tốt, việc tốt” được nhân rộng qua các mô hình như: “Tổ nhân dân tự quản không có tội phạm và tệ nạn xã hội”, “Cổng rào an ninh trật tự”, cùng với đó, là các mô hình điển hình trong học tập tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục được đẩy mạnh, đến nay đã và đang trở thành đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi trong toàn xã hội, được mọi tầng lớp Nhân dân hưởng ứng học tập và làm theo. Đặc biệt là huyện Long Phú phát động phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thông qua phong trào đã góp phần củng cố, nâng cao chất lượng và đổi mới nội dung phương thức hoạt động, động viên đoàn viên, hội viên thi đua lao động sản xuất, kinh doanh giỏi, xóa đói, giảm nghèo, làm giàu, xây dựng gia đình hạnh phúc; làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền về công tác vận động quần chúng, động viên hội viên thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đoàn kết giúp nhau xóa đói, giảm nghèo và làm giàu chính đáng; xây dựng nông thôn mới; tham gia quản lý xã hội và thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, góp phần đảm bảo an sinh xã hội và phát triển kinh tế.

     Từ những gì đã đạt được, có thể thấy, Phong trào “Toàn dân đoàn xây dựng đời sống văn hóa” có vai trò quan trọng trong việc hình thành nếp sống mới trong cộng đồng dân cư, làm lành mạnh môi trường xã hội, môi trường văn hóa – giáo dục, quan hệ ứng xử trong từng hộ gia đình và cộng đồng. Xây dựng đời sống văn hóa sẽ nâng cao ý thức của người dân, nếp sống văn hóa trong xã hội từng bước được hình thành, vai trò của quần chúng được phát huy tốt hơn trong việc phối hợp với chính quyền địa phương bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị di sản văn hóa tại địa phương.

Bài và ảnh: Sóc Ca.

TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 20
 • Hôm nay: 62
 • Trong tuần: 1 151
 • Tất cả: 660679
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.