Lượt xem: 65
Huyện Long Phú nâng cao kỷ luật, đạo đức công vụ (Tin CCHC tháng 5/2021)
      Thời gian qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền ở huyện Long Phú thường xuyên quan tâm triển khai nhiều giải pháp tích cực, nhằm từng bước siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính các cấp trên địa bàn.

     Nhằm từng bước tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở có tinh thần trách nhiệm, có năng lực và tính chuyên nghiệp trong thực thi công vụ, Ban Thường vụ Huyện ủy Long Phú đã chỉ đạo các cấp ủy Đảng, chính quyền đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các quy định về chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban ngành và UBND các xã, thị trấn tiếp tục tuyên truyền, quán triệt tổ chức thực hiện Đề án văn hóa công vụ theo Quyết định số 1847/QĐ – TTg ngày 27/12/2018, của Thủ tướng Chính phủ đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý. Chỉ đạo các phòng, ban ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát bổ sung, hoàn chỉnh nội quy, quy chế, quy trình giải quyết công việc nội bộ theo hướng: Rõ người, rõ việc, rõ quy trình, rõ trách nhiệm và rõ hiệu quả, cụ thể hóa trách nhiệm của tập thể, cá nhân trong thực thi công vụ, bảo đảm nguyên tắc cấp dưới phục tùng sự lãnh đạo, chỉ đạo và chấp hành nghiêm các quyết định của cấp trên.

    Chú thích ảnh:  Quang cảnh đang làm việc tại trụ sở tiếp công dân, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện Long Phú.

       Ban Thường vụ Huyện ủy yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ quan, đơn vị, địa phương, chịu trách nhiệm trước Huyện ủy, UBND huyện trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức tại đơn vị, gương mẫu đi đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ. Trên cơ sở các phong trào thi đua thực hiện văn hóa công sở do UBND huyện phát động, nổi bật là phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức huyện Long Phú thi đua thực hiện văn hóa công sở”, các tập thể, cán bộ, công chức, viên chức toàn huyện đã thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh – sạch – đẹp, thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ, thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử, thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức lối sống, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị, địa phương phát động, tổ chức. … Qua đó, các cơ quan, địa phương đã rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy định có liên quan đến văn hóa công vụ vào nội quy, quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị. Qua các phong trào thi đua đã tạo chuyển biến tích cực, từng bước xây dựng tính chuyên nghiệp, chuẩn mực trong hoạt động nghiệp vụ và lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của các cơ quan hành chính, đối với tổ chức, doanh nghiệp và Nhân dân.
       Thời gian tới, Huyện ủy, UBND huyện Long Phú tiếp tục tăng cường thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Theo đó, người đứng đầu cấp ủy Đảng, thủ trưởng cơ quan, đơn vị, địa phương phải đề cao vai trò, trách nhiệm, sớm khắc phục những tồn tại, hạn chế, tạo sự chuyển biến tích cực trong chỉ đạo, điều hành; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm đạo đức công vụ, gây nhũng nhiễu, phiền hà trong giải quyết công việc của người dân, doanh nghiệp làm ảnh hưởng đến kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiên phong, gương mẫu trong việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, đạo đức công vụ. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra công vụ, gắn với việc đánh giá chất lượng, trình độ, năng lực của từng cán bộ, công chức, viên chức để làm cơ sở sắp xếp, điều chuyển, bố trí cán bộ phù hợp vị trí việc làm, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động.

                                                                                   Bài và ảnh: Sóc Ca.

 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 11
 • Hôm nay: 482
 • Trong tuần: 7 807
 • Tất cả: 456386
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.