Lượt xem: 127
Một nhiệm kỳ thành công của phụ nữ Long Phú
       Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Long Phú (Sóc Trăng) đã tranh thủ sự quan tâm của Hội cấp trên và cấp ủy đảng, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, đổi mới phương thức hoạt động; từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt hội, tạo được sự chuyển biến lớn trong các cấp hội phụ nữ, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.

     Chủ tịch Hội LHPN huyện Long Phú Trần Thị Thanh Nhanh cho biết, trong nhiệm kỳ qua, phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” tiếp tục đi vào cuộc sống, đã xuất hiện nhiều điển hình cá nhân, tập thể nữ đạt thành tích xuất sắc trên nhiều lĩnh vực hoạt động, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phương thức chỉ đạo của Huyện hội cũng từng bước đổi mới, thông qua nhiều hình thức hỗ trợ phụ nữ học tập; phát động hưởng ứng phong trào đọc sách - báo, xây dựng các tủ sách, góc sách nhằm trang bị các kiến thức, kỹ năng có liên quan đến các vấn đề về thời sự, luật pháp, xây dựng gia đình hạnh phúc, về chăm sóc sức khỏe... Các cấp hội còn thường xuyên phát động phụ nữ thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thông qua tìm hiểu thông tin về Bác trên sách, báo và các phương tiện thông tin đại chúng, nhiều mô hình thực hành tiết kiệm, những điển hình về tinh thần trách nhiệm, tính tự trọng, tự tin... theo tấm gương của Bác được phát hiện nhân rộng. Khuyến khích phụ nữ tích cực tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể hiện khả năng sáng tạo qua việc tự sáng tác bài hát, kịch bản và tự diễn các tiểu phẩm, tích cực tham gia liên hoan đờn ca tài tử, góp phần giữ gìn và phát huy truyền thống văn hóa dân tộc. Mỗi năm, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch” đã mang lại lợi ích thiết thực cho bản thân phụ nữ, gia đình và cộng đồng. Hội LHPN các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, tổ chức phát động gia đình hội viên đăng ký thực hiện các tiêu chí phong trào thi đua lồng ghép thực hiện 8 tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không 3 sạch”.

 
 

     Chú thích ảnh: Ra mắt ban Chấp hành đại hội PN Long Phú nhiệm kỳ 2021 – 2026.

   

      Hàng năm, 100% cơ sở Hội đều đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện ít nhất một hoạt động thiết thực, phù hợp tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh như: đoạn đường hoa, câu lạc bộ nhà tôi xanh, sạch, đẹp, trồng hàng rào cây xanh, gắn đèn chiếu sáng, xây dựng cột cờ, dọn dẹp vệ sinh lộ giao thông nông thôn, phát quang bụi rậm, khai thông mương cống rãnh, hỗ trợ vay vốn xây dựng hố xí hợp vệ sinh… được đẩy mạnh nhằm góp phần bảo vệ an toàn cho phụ nữ và trẻ em. Tiêu chí “3 sạch” được các cấp hội lựa chọn trong vận động hội viên phụ nữ vào các câu lạc bộ, tổ nhóm phụ nữ tham gia bảo vệ môi trường, biến rác thành tiền, thu gom rác thải, xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp... dựa vào cộng đồng đã phát huy vai trò làm chủ của hội viên, phụ nữ trong hoạt động cộng đồng, tác động tới nhận thức của người dân trong việc góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới..

     Phát huy vai trò báo cáo viên, tuyên truyền viên của Hội làm nòng cốt trong tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tích cực tham gia vận động, hỗ trợ phụ nữ thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước. Quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, đời sống của phụ nữ để tổ chức các hoạt động phù hợp, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ. Các cấp hội đã bám sát tình hình chính trị, kinh tế - xã hội, thực tế tại địa phương tổ chức các hoạt động tuyên truyền ngày càng hiệu quả; từng bước cải tiến nội dung, hình thức, đối tượng, chú trọng tuyên truyền theo từng nhóm đối tượng với các hình thức phù hợp; vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực thực hiện phong trào thi đua yêu nước “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, rèn luyện 4 phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”. Duy trì và xây dựng mô hình giáo dục hành động tại cộng đồng: “Tổ phòng, chống bạo lực với phụ nữ và trẻ em”, “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Phòng, chống đuối nước ở trẻ em”, “Nói không với sản phẩm nhựa”, “Thu gom rác gây quỹ”; thành lập 1 góc tư vấn về giáo dục đời sống gia đình, giáo dục trước hôn nhân, tư vấn về hôn nhân gia đình tại cơ quan Hội LHPN huyện và hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn; các cấp hội vận động “Mỗi phụ nữ lựa chọn một hình thức văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao quần chúng phù hợp để rèn luyện sức khỏe”.

       Trong nhiệm kỳ, Hội tập trung chỉ đạo, thực hiện các hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Ngoài ra, còn tập trung củng cố, nâng chất lượng hoạt động tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm; phụ nữ hùn vốn - tương trợ hoạt động đều khắp chi hội. Các cấp hội cũng đã quản lý tốt các nguồn vốn vay từ các chương trình, dự án, vốn ủy thác với ngân hàng chính sách xã hội, quỹ hỗ trợ phụ nữ nghèo của Hội LHPN tỉnh, đã tạo điều kiện cho chị em được tiếp cận nguồn vốn đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU, ngày 29-1-2016 của Huyện ủy Long Phú về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020, Chương trình mục tiêu giảm nghèo của huyện hàng năm, trong nhiệm kỳ qua, các cấp hội phụ nữ xác định trọng tâm chỉ đạo là tiếp tục nâng cao hiệu quả chương trình hỗ trợ phụ nữ thoát nghèo, phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đẩy mạnh mô hình giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ, giúp hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ được triển khai ở 100% cơ sở hội; thông qua việc rà soát hộ nghèo, xây dựng kế hoạch, tổ chức đăng ký, phân công cán bộ, hội viên hỗ trợ.

       Các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, vận động, phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ, xây dựng tổ chức hội vững mạnh. Điểm nổi bật là các cấp hội đã tập trung chỉ đạo, quyết tâm thực hiện thắng lợi 2 khâu đột phá của hội, 3 khâu đột phá của Huyện ủy. Bộ máy Hội từ cấp huyện đến chi, tổ phụ nữ tiếp tục được củng cố, kiện toàn. Thường xuyên mở các lớp tập huấn nghiệp vụ tại cơ sở, giới thiệu các mô hình, điển hình tiêu biểu, tăng cường trao đổi kinh nghiệm, tổ chức hội thi “Cán bộ hội cơ sở giỏi; chi hội trưởng giỏi, cán bộ tín dụng giỏi”, qua đó đã góp phần củng cố kiến thức, kỹ năng của chi hội trưởng trong điều hành, quản lý, tổ chức sinh hoạt tổ, nhóm tại chi hội. Hiện nay, toàn huyện có 11 tổ chức hội cơ sở và Hội Phụ nữ Công an huyện, 61 chi hội và 644 tổ phụ nữ. Với nhiều nỗ lực trong công tác đào tạo, đến cuối nhiệm kỳ, 100% cán bộ Hội chủ chốt cấp huyện và 11/11 chủ tịch hội LHPN cơ sở đã đạt chuẩn chức danh.

 

 

 

                                                                            Bài và ảnh: Sóc Ca.

 

 

 

.

 

 

TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 82
 • Trong tuần: 1 171
 • Tất cả: 660699
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.