Lượt xem: 38

Long Phú các cấp Hội Phụ nữ tích cực tham gia công tác bầu cử

Save
         Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, diễn ra vào ngày 23 – 05 – 2021. Đây là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, mà toàn Đảng, toàn quân ta phải thực hiện nghiêm túc quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mỗi một công dân, góp phần xây dựng Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân trong thời đại ngày nay.

    
      Với hơn 19.000 cán bộ, hội viên. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Phú cùng các cấp, các ngành trong huyện đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cùng người dân tham gia công tác chuẩn bị và thực hiện tốt trách nhiệm công dân tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Theo bà Trần Thị Thanh Nhanh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Phú, Hội LHPN các cấp tập trung tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 từ tháng 01 năm 2021; cao điểm từ tháng 4 đến ngày bầu cử 23 – 05 – 2021 và sau khi kết thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Nội dung tuyên truyền gồm: Hiến pháp năm 2013, Chỉ thị số 45 – CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT – TTg của Thủ tướng Chính phủ, về quyền lợi và trách nhiệm của cử tri. Tuyên truyền thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ. Tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử. Tập trung tuyên truyền công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử và không khí phấn khởi, tin tưởng của cư tri và Nhân dân hướng về ngày bầu cử 23 – 05 – 2021. Tuyên truyền kết quả cuộc bầu cử; dư luận của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về kết quả cuộc bầu cử …”
      Cụ thể, các cấp Hội tập trung đẩy mạnh tuyên truyền về đợt bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Qua đó, giúp cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao nhân thức, nắm quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân và chọn, bầu đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân. Các cấp Hội đã tố chức nhiều hoạt động như: Tham mưu giới thiệu, tạo nguồn, bồi dưỡng nữ ứng cử viên; giám sát việc thực hiện Pháp luật về bầu cử, làm tốt vai trò của Hội trong giám sát việc thực hiện Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; giới thiệu Phụ nữ ứng cử và vận động Phụ nữ tích cực, chủ động tham gia hoạt động của bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Bà Trần Thị Thanh Nhanh thông tin thêm: “Các cấp Hội tích cực, chủ động giới thiệu nhân sự nữ ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, phấn đấu tăng tỷ lệ nữ đại biểu dân cử, đồng thời nêu cao trách nhiệm của tổ chức Hội trong việc tham gia các bước hiệp thương để thống nhất cơ cấu, thành phần và chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; giám sát thông qua việc cử đại diện tham gia Ủy ban bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp tương ứng để chỉ đạo việc chuẩn bị và tổ chức bầu cử tại các địa bàn; cử đại diện tham gia Ban Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp ở mỗi đơn vị bầu cử để kiểm tra, đôn đốc việc thi hành Pháp luật về bầu cử của các tổ bầu cử thuộc đơn vị bầu cử”.

      Chú thích ảnh: Các cấp hội viên phụ nữ tham gia Hội nghị hiệp thương.

      Cũng theo bà Trần Thị Thanh Nhanh, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp luôn tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tiếp xúc với cử tri ở cơ quan, tổ chức mình. Tích cực, chủ động tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên Phụ nữ tham gia các buổi họp tiếp xúc cử tri để giới thiệu người ứng cử, nhận xét người ứng cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp theo quy định. Đồng thời, tạo điều kiện cho người ứng cử đại biểu Quốc hội, ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân gặp gỡ, tiếp xúc cử tri tại Hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương. Bên cạnh hoạt động đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Long Phú còn tích cực thực hiện Phong trào thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 như hỗ trợ vốn, kiến thức khoa học, kỹ thuật giúp hội viên phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững … Các cấp Hội còn vận động hội viên phụ nữ duy trì thực hiện tốt việc phụ nữ đảm nhận các tuyến đường “Sáng – xanh – sạch – đẹp và an toàn”, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ tại các cơ sở, chi hội chủ động tham gia cùng các đoàn thể treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền về bầu cử tại các ấp, khu dân cư, nhà văn hóa, nhà sinh hoạt cộng đồng … góp phần đảm bảo môi trường xanh, sạch, đẹp cho ngày bầu cử sắp tới.
      Để Cuộc bầu cử diễn ra thành công, đúng theo sự hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, đòi hỏi các cấp ủy đảng, chính quyền, nhất là các cơ quan đoàn thể từ huyện đến các địa phương trong thời gian từ nay đến ngày diễn ra cuộc bầu cử cần phải tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng về công tác bầu cử, bảo đảm phát huy dân chủ và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Đảng trong công tác cán bộ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho mọi người dân hiểu rõ được mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của sự kiện chính trị này là tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.

                                                                              Bài và ảnh: Sóc Ca. 

 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 13
 • Hôm nay: 43
 • Trong tuần: 2 311
 • Tất cả: 410192
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.