Lượt xem: 66
Hướng tới ngày hội toàn dân
       Ngày 17/11/2020, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 133/2020/QH14, Nghị quyết ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là chủ nhật, ngày 23/05/2021. Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước nhằm lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới.

      Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quốc hội thực hiện quyền lập hiến, quyền lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước.
      Hội đồng Nhân dân là cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, do Nhân dân địa phương bầu ra, chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan Nhà nước cấp trên. HĐND quyết định các vấn đề của địa phương do luật định, giám sát việc tuân theo Hiến pháp, pháp luật ở địa phương và việc thực hiện Nghị quyết của HĐND. Nhà nước ta là Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam do Nhân dân làm chủ; tất cả quyền lực của Nhà nước thuộc về Nhân dân. Nhân dân thực hiện quyền lực Nhà nước bằng dân chủ trực tiếp, bằng dân chủ đại diện thông qua Quốc hội, HĐND và thông qua các cơ quan khác của Nhà nước.

    Chú thích ảnh: Long Phú hướng đến ngày hội toàn dân.

     Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 là cuộc vận động chính trị quan trọng và là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp Nhân dân. Đây là cơ hội để Nhân dân thực hiện quyền làm chủ của mình thông qua việc lựa chọn, bầu ra những đại biểu tiêu biểu, thật sự có đức, có tài, xứng đáng đại diện cho Nhân dân tại Quốc hội và HĐND các cấp. Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã xác định đây là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong năm 2021. Kết quả bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 sẽ góp phần quan trọng vào phát huy dân chủ, xây dựng đoàn kết thống nhất, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
       Bầu cử và ứng cử là một trong những quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân. Điều 27, Hiến pháp năm 2013 ghi rõ: Công dân đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử và đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử vào Quốc hội, HĐND. Với ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, bên cạnh sự triển khai thực hiện chu đáo đúng Luật định các bước chuẩn bị cho công tác bầu cử của cả hệ thống chính trị, mỗi người dân cần có trách nhiệm với lá phiếu cử tri, quan tâm, nghiên cứu, bầu chọn những người xứng đáng vào Quốc hội và HĐND các cấp. Nhận thức và thực hiện tốt quyền và nghĩa vụ bầu cử chính là trách nhiệm lớn lao của mỗi công dân – trách nhiệm với vận mệnh của quê hương, đất nước trong chặn đường mới, là thể hiện lòng yêu nước, đồng thời cũng là góp phần cho cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, tiền đề để tiếp tục xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước Pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam của dân, do dân, và vì dân.

     

                                                                       Thực hiện : Sóc Ca.

 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 15
 • Hôm nay: 595
 • Trong tuần: 7 920
 • Tất cả: 456499
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.