Lượt xem: 444
XÂY DỰNG VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦNG CỐ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG HOẠT ĐỘNG, CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG GIAI ĐOẠN 2021-2023
         Trong 02 năm qua, thực hiện Đề án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tại chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang giai đoạn 2018-2020, Phòng giao dịch NHCSXH huyện Long Phú được chi nhánh Thái Nguyên tăng cường 06 cán bộ (trong đó: 01 Giám đốc, 01 Tổ trưởng Tổ Kế hoạch nghiệp vụ và 04 cán bộ tín dụng).

     Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH, Ban chỉ đạo củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng, sự chỉ đạo của chi nhánh Sóc Trăng, chi nhánh Thái Nguyên, Ban đại diện HĐQT huyện triển khai đồng bộ nhiều giải pháp về công tác tổ chức, phương pháp làm, cách tiếp cận công việc… từ đó đã đạt được nhiều kết quả khả quan, tạo “cú huých”, giúp chất lượng tín dụng chính sách xã được nâng lên rõ rệt… Một số kết quả đạt được như sau:
      Đến 31/12/2020: Tổng nguồn vốn đạt 288.791  triệu đồng, tăng 21.371 triệu đồng so với 30/09/2018, tăng 14.257 triệu đồng so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ đạt 288.696 triệu đồng, tăng 32.820 triệu đồng (tỷ lệ 12,82%) so với 30/9/2018, tăng 14.780 triệu đồng (tỷ lệ 5,39%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 98,2% kế hoạch tăng trưởng năm 2020. Toàn huyện hiện có 11.636 hộ còn dư nợ. Nợ quá hạn chỉ chiếm tỷ lệ 0,78% tổng dư nợ.
05 chỉ tiêu phương án đều tăng cao so với thời điểm thực hiện phương án 30/9/2018: Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn đạt 90,96%, tăng 30,23%. Chất lượng hoạt động giao dịch xã đạt 95,8%, tăng 19,09%. Chất lượng hoạt động của Tổ Tiết kiệm và vay vốn đạt 87,78 điểm, tăng 27,21 điểm. Tỷ lệ thu lãi đạt 99,2%, tăng 2,59%. Tỷ lệ nợ quá hạn 0,78%, giảm 4,82%.
Toàn huyện có 11 xã, thị trấn, trong đó có 9 xã xếp loại tốt (tăng 9 xã so với thời điểm thực hiện phương án) và 2 xã xếp loại khá; không còn xã xếp loại trung bình, yếu kém (giảm 9 xã so với thời điểm thực hiện phương án).
Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, với các giải pháp mang tính đồng bộ, đúng đắn, tác động trực tiếp, hiệu quả vào những vấn đề còn tồn tại, vướng mắc, chất lượng hoạt động nói chung, chất lượng tín dụng nói riêng tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Long Phú đã có những chuyển biến tích cực, nợ quá hạn được kiềm chế và giảm rõ rệt, hoạt động giao dịch tại xã ổn định, đi vào nề nếp, chất lượng Tổ tiết kiệm và vay vốn được cải thiện, tỷ lệ thu lãi tăng cao, đặc biệt là sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương về hoạt động tín dụng chính sách xã hội và nhận thức của người vay về quyền và nghĩa vụ khi vay vốn đã có sự chuyển biến tích cực.
Bài học kinh nghiệm
     - Thứ nhất, công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng phải có sự tham gia đồng bộ của cả hệ thống chính trị - xã hội (đó là: cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác, NHCSXH và người dân).
     - Thứ hai, tuyệt đối không vì thành tích mà làm ẩu, “không nóng vội nhưng cũng không chậm trễ”. Giải quyết các tồn tại phải từ gốc vấn đề thì mới bền vững.
    - Thứ ba, công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động tín dụng chính sách xã hội phải được nâng cao và duy trì thường xuyên không chỉ đối với người dân mà còn phải thông tin, tuyên truyền đến các cấp, các ngành.
    - Thứ tư, nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt là vai trò trách nhiệm của chủ tịch UBND xã cũng đồng thời là thành viên ban đại diện huyện.
     Tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng tín dụng chính sách
    Từ những kết quả nêu trên, có thể thấy chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng chính sách tại Phòng giao dịch NHCSXH huyện Long Phú sau khi triển khai Đề án đã từng bước chuyển biến tích cực, thể hiện ở cả sự tăng dần của tổng dư nợ và tốc độ tăng trưởng tín dụng cao qua từng năm, cũng như tỷ lệ nợ quá hạn giảm dần. Tuy nhiên, bên cạnh đó hoạt động tín dụng chính sách tại huyện Long Phú vẫn còn những tồn tại, cần phải khắc phục ngay: Chất lượng tín dụng chưa đồng đều, tính ổn định chưa cao, chưa bền vững; nguồn vốn tín dụng còn hạn chế, mức vay vốn bình quân hộ vay thấp; Nợ đến hạn chương trình hộ nghèo về nhà ở QĐ 167 và các chương trình cho vay hộ đồng bào Dân tộc thiểu số gặp nhiều khó khăn trong công tác thu hồi.
     Nhằm tiếp tục duy trì ổn định và nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn huyện theo chỉ đạo tại văn bản số 2635/CV-BCĐ ngày 12/3/2021 của Ban chỉ đạo về kế hoạch thực hiện công tác củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng tại chi nhánh NHCSXH các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang giai đoạn 2021-2023. Phòng giao dịch NHCSXH huyện đã phối hợp với hội đoàn thể nhận ủy thác cấp huyện, cấp xã, UBND các xã, thị trấn rà soát, phân tích thực trạng chất lượng tín dụng, từ đó đã xây dựng phương án củng cố nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng cấp xã và Đề án cấp huyện. Đồng thời đã tiếp thu ý kiến đóng góp vào dự thảo Phương án, Đề án của Trưởng Ban đại diện huyện, Giám đốc chi nhánh NHCSXH tỉnh Sóc Trăng, tỉnh Thái Nguyên; tham mưu Trưởng Ban đại diện huyện ban hành văn bản phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị huyện trong triển khai thực hiện Đề án.
        Các chỉ tiêu Đề án phải thực hiện đến cuối năm 2023 trên địa bàn huyện
Tỷ lệ thu nợ gốc đến hạn: 87%; Tỷ lệ thu lãi 99%; Tỷ lệ thu lãi của các món vay giải ngân từ khi thực hiện Phương án, Đề án 98%; Tỷ lệ thu lãi của dư nợ giải ngân từ khi thực hiện Phương án, Đề án 98%; Tỷ lệ nợ quá hạn 0,49%; Chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV 86 điểm; Chất lượng hoạt động Giao dịch xã 95%; Tỷ lệ tổ viên phát sinh gửi tiền gửi tổ viên hàng tháng 63%.

     Trong thời gian tới, Phòng giao dịch NHCSXH huyện sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, các ngành, UBND các xã thị trấn quyết liệt triển khai thực hiện các Phương án, Đề án, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt tất cả các tiêu chí đã xây dựng.

 

Tin, ảnh: Thế Khoái

 
TIN KHÁC

Thống kê truy cập
 • Đang online: 8
 • Hôm nay: 898
 • Trong tuần: 2 145
 • Tất cả: 501175
Bình Chọn
Khả năng đáp ứng thông tin của Website
 • Bình chọn Xem kết quả
  Cơ quan chủ quản: UBND HUYỆN LONG PHÚ - TỈNH SÓC TRĂNG                               
                  Địa Chỉ: Ấp 4 Thị trấn Long Phú, Huyện Long Phú, Tỉnh Sóc Trăn
                     Điện Thoại: 02993.857.430  Fax: 02993.857.430 . Email: vanphong.huyenlp@soctrang.gov.vn
  Người chịu trách nhiệm nội dung:.........................................................   
    Ghi Rõ Nguồn "UBND HUYỆN LONG PHÚ" Khi Phát Hành Lại Thông Tin Từ Website Này.